Skip to content

Stan dróg osiedla w lutym 2024

Po okresie zimowym 23/24, w lutym, po intensywnych opadach deszczu,  zastaliśmy nasze drogi w bardzo złym stanie. Właściciele działek, wykorzystując zakupiony drobny gruz, zasypywali koleiny i kałuże umożliwiając dojazd do posesji. Koniecznym stał się remont głównej drogi dojazdowej a w późniejszym czasie w miarę dostępnych środków kolejnych odcinków dróg.