Skip to content

Warunki zabudowy

W dniu 26 lipca 2018 roku wszedł w życie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla rekreacyjnego w Kłodowie – strefy “A”.

Sprawdzając warunki zagospodarowania i zabudowy dla swojej działki proszę w pierwszej kolejności odnaleźć na mapce (zał. 1 do MPZP) numer „terenu elementarnego” właściwego dla danej działki (oznaczenie MNT), a potem odszukać właściwy opis.

 

Poniżej link do pełnego tekstu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z załącznikami (dokument w PDF):

UCHWAŁA NR XXVII/286/2018 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo – Jednostka „A”