Warunki zabudowy

W dniu 26 lipca 2018 roku wszedł w życie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla rekreacyjnego w Kłodowie – strefy “A”.

Sprawdzając warunki zagospodarowania i zabudowy dla swojej działki proszę w pierwszej kolejności odnaleźć na mapce (zał. 1 do MPZP) numer „terenu elementarnego” właściwego dla danej działki (oznaczenie MNT), a potem odszukać właściwy opis.

Link do pełnego tekstu wraz z załącznikami:

MPZP