Skip to content

Działki na sprzedaż

Poniżej dostępna jest mapka działek zgłoszonych do zarządu – na sprzedaż, zagospodarowanych i nie zagospodarowanych
Stan na dzień: 16.09.2023: