Skip to content

Aktualności

Walne Zebranie Stowarzyszenia 08.06.24

W dniu 8.06.2024r. odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Osiedle Rekreacyjne “Kłodowo” Zatwierdzono sprawozdania Zarządu, Finansowe i Komisji Rewizyjnej. Udzielono absolutorium Zarządowi za działalność w 2023 roku. Przyjęliśmy dodatkowo […]

Wykonane prace na terenie Osiedla od 23.06.23

25.05.24 Dwóch Panów Robertów uszczelniło rynnę wokół wiaty grillowej.        REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ 27.04.24     25.04.24 zamontowano dwa pierwsze znaki drogowe w rejonie ronda. Prosimy stosować się […]

Prace społeczne na rzecz Osiedla 02.05.24

W dniu 02.05.2024 odbyły się zapowiadane prace w postaci malowania pomostów, uruchomienie boiska do siatkówki, dokończenie ławek piwnych i prace porządkowe, koszenie trawy itp. Panowie jak zawsze nie zawiedli, profesjonalnie […]

Remont Drogi Wewnętrznej

W kwietniu 2024r. wykonano remont drogi wewnętrznej poprawiającej dojazd do Osiedla. Poniżej prezentujemy zdjęcia z wykonanych prac: Szczegóły w dziale REPORTAŻE                

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 24.06.2023r

W dniu 24.06.2023 na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Osiedle Rekreacyjne „Kłodowo” i właścicieli działek nie będących w Stowarzyszeniu przyjęto UCHWAŁĘ NR 9 Wysokość składek członkowskich, remontowych, inwestycyjnych od […]