Skip to content

Enea – procedura przyłączenia

W kwietniu 2020 została zakończona budowa kablowej sieci energetycznej na naszym osiedlu. Wszystkie działki posiadają dostęp do sieci, przy każdej działki ustawiona została skrzynka przyłączeniowa ZK.

Informację dotyczącą kolejności procedury i dostępne wzory wymaganych dokumentów można znaleźć w Internecie, można też zadzwonić na infolinię ENEA.

 

 

Ewentualną pomoc w zakresie doboru warunków dostarczenia energii (zapotrzebowanie mocy, wybór taryfy) jak i ewentualnego przeprowadzenia całej procedury prowadzącej do podpisania umowy o dostawę energii  można uzyskać od kompetentnego elektryka który “obsługuje” z ramienia ENEA nasz teren.
Nr telefonu: 796-471-606.