Skip to content

Walne, Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 23.03.2024

W dniu 23.03.2024 odbyło się w Szczecinie
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Obecnych na sali było 25 osób plus 12 upoważnień do głosowania.

Zrealizowano przedstawiony porządek obrad.

W obecności Notariusza powołano Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia

Pani Prezes przywitała w naszych szeregach nowych członków. Od 23 czerwca do 22.03.24 wstąpiły do Stowarzyszenia 22 osoby. Gratulujemy dobrej decyzji.

Z prezentacji dowiedzieliśmy się na jakie cele zostały wydane pieniądze z naszego budżetu a zdjęcia przypomniały w jakich akcjach uczestniczyliśmy.

Najwięcej czasu zajęła dyskusja nad remontem drogi od bramy do ronda.
Omawialiśmy dwa warianty. Ostatecznie przegłosowany został remont drogi – oferta Pana Zygmunta Gołębiowskiego.

Uchwalono również zakup kruszywa – kliniec, które będzie do dyspozycji właścicieli działek aby mogli naprawiać we własnym zakresie alejki przy swoich działkach.

Ustaliliśmy również termin czynu społecznego – malowanie pomostów i sprzątanie plaży.
I tu uwaga; – termin majówka, dokładne informacje jeszcze podamy w późniejszym terminie.
Ale już dziś zapraszamy wszystkich po pracach społecznych na wieczorek taneczny przy ognisku pod wiatą.

Przewodnicząca Zarządu – Iwona Rzeszutko