Skip to content

Decyzja o remoncie drogi wewnętrznej – 23.03.24

W dniu 23.03.2024 odbyło się w Szczecinie
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Obecnych na sali było 25 osób plus 12 upoważnień do głosowania.

Zrealizowano przedstawiony porządek obrad.

W obecności Notariusza powołano Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia

Pani Prezes przywitała w naszych szeregach nowych członków. Od 23 czerwca do 22.03.24 wstąpiły do Stowarzyszenia 22 osoby. Gratulujemy dobrej decyzji.

Z prezentacji dowiedzieliśmy się na jakie cele zostały wydane pieniądze z naszego budżetu a zdjęcia przypomniały w jakich akcjach uczestniczyliśmy.

Najwięcej czasu zajęła dyskusja nad remontem drogi od bramy do ronda.
Omawialiśmy dwa warianty. Ostatecznie przegłosowany został remont drogi – oferta Pana Zygmunta Gołębiowskiego.

Uchwalono również zakup kruszywa – kliniec, które będzie do dyspozycji właścicieli działek aby mogli naprawiać we własnym zakresie alejki przy swoich działkach.

Ustaliliśmy również termin czynu społecznego – malowanie pomostów i sprzątanie plaży.
I tu uwaga; – termin majówka, dokładne informacje jeszcze podamy w późniejszym terminie.
Ale już dziś zapraszamy wszystkich po czynie na wieczorek taneczny przy ognisku pod wiatą.

Przewodnicząca Zarządu – Iwona Rzeszutko

W związku z realizacją Uchwały nr 2 z dnia 23.03.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Osiedle Kłodowo przystępujemy do remontu odcinka drogi wewnętrznej od bramy do ronda.

Remont będzie wykonany zgodnie z umową, finansowany ze składek remontowych współwłaścicieli i składek inwestycyjnych.
Zakres prac na drodze o długości 340 m.b. i szerokości 6m.b.
1. Łatanie ubytków
2. Usunięcie trawy z obu stron drogi przy krawężnikach
3. Ustawienie krawężników po obu stronach drogi
4. Wykonanie łuku na rondzie – wybranie ziemi, ustawienie krawężników, utwardzenie
5. Drenaże po obu stronach drogi = 200mb ϕ 80mm
6. Dwa przepusty ϕ110mm
7. Profilowanie drogi na kształt daszkowy
Koszty:
1. Materiały 15650zł
2. Wykonanie 24450zł
3. Vat 23% = 9223zł
Suma = 49323zł

Aby zrealizować przedsięwzięcie potrzebne są dodatkowe środki finansowe w postaci składki inwestycyjnej .
Prosimy o dokonanie wpłaty:

1. w wysokości 250,00zł na konto stowarzyszenia w kwietniu 2024r.
2. w wysokości 250,00zł na konto stowarzyszenia w lipcu 2024r.

Nr konta ; 24 1240 3855 1111 0011 0549 0996 – Pekao SA
w tytule : Imię nazwisko, nr działki, składka inwestycyjna – droga

Dokładne rozliczenie wpłat i wydatków nastąpi po zakończeniu prac i otrzymaniu faktury. Sprawozdanie będzie zamieszczone na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń.

Dziękujemy
w imieniu Zarządu
Iwona Rzeszutko – Prezes