Skip to content

Starsze ogłoszenia i informacje zarządu

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ

27.04.24
 

 

25.04.24 zamontowano dwa pierwsze znaki drogowe w rejonie ronda. Prosimy stosować się do znaków.

 

 

W związku z realizacją Uchwały nr 2 z dnia 23.03.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Osiedle Kłodowo w dniu 10.04.24 rozpoczął się remont odcinka drogi wewnętrznej od bramy do ronda.

Szczegóły w dziale REPORTAŻE

Przypominamy o uchwalonej składce inwestycyjnej w celu zrealizowania przedsięwzięcia.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na remontowanej drodze i stosowanie się do znaków ostrzegawczych.

——————————————————————————————————————————————————-

W związku z realizacją Uchwały nr 2 z dnia 23.03.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Osiedle Kłodowo przystępujemy do remontu odcinka drogi wewnętrznej od bramy do ronda.

Remont będzie wykonany zgodnie z umową, finansowany ze składek remontowych współwłaścicieli i składek inwestycyjnych.
Zakres prac na drodze o długości 340 m.b. i szerokości 6m.b.
1. Łatanie ubytków
2. Usunięcie trawy z obu stron drogi przy krawężnikach
3. Ustawienie krawężników po obu stronach drogi
4. Wykonanie łuku na rondzie – wybranie ziemi, ustawienie krawężników, utwardzenie
5. Drenaże po obu stronach drogi = 200mb ϕ 80mm
6. Dwa przepusty ϕ110mm
7. Profilowanie drogi na kształt daszkowy
Koszty:
1. Materiały 15650zł
2. Wykonanie 24450zł
3. Vat 23% = 9223zł
Suma = 49323zł

Aby zrealizować przedsięwzięcie potrzebne są dodatkowe środki finansowe w postaci składki inwestycyjnej .
Prosimy o dokonanie wpłaty:

1. w wysokości 250,00zł na konto stowarzyszenia w kwietniu 2024r.
2. w wysokości 250,00zł na konto stowarzyszenia w lipcu 2024r.

Nr konta ; 24 1240 3855 1111 0011 0549 0996 – Pekao SA
w tytule : Imię nazwisko, nr działki, składka inwestycyjna – droga

Dokładne rozliczenie wpłat i wydatków nastąpi po zakończeniu prac i otrzymaniu faktury. Sprawozdanie będzie zamieszczone na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń.

Dziękujemy
w imieniu Zarządu
Iwona Rzeszutko – Prezes

—————————————————————————————————————————————————–

W dniu 23.03.2024 odbyło się w Szczecinie
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Obecnych na sali było 25 osób plus 12 upoważnień do głosowania.

Zrealizowano przedstawiony porządek obrad.

W obecności Notariusza powołano Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia

Pani Prezes przywitała w naszych szeregach nowych członków. Od 23 czerwca do 22.03.24 wstąpiły do Stowarzyszenia 22 osoby. Gratulujemy dobrej decyzji.

Z prezentacji dowiedzieliśmy się na jakie cele zostały wydane pieniądze z naszego budżetu a zdjęcia przypomniały w jakich akcjach uczestniczyliśmy.

Najwięcej czasu zajęła dyskusja nad remontem drogi od bramy do ronda.
Omawialiśmy dwa warianty. Ostatecznie przegłosowany został remont drogi – oferta Pana Zygmunta Gołębiowskiego.

Uchwalono również zakup kruszywa – kliniec, które będzie do dyspozycji właścicieli działek aby mogli naprawiać we własnym zakresie alejki przy swoich działkach.

Ustaliliśmy również termin czynu społecznego – malowanie pomostów i sprzątanie plaży.
I tu uwaga; – termin majówka, dokładne informacje jeszcze podamy w późniejszym terminie.
Ale już dziś zapraszamy wszystkich po czynie na wieczorek taneczny przy ognisku pod wiatą.

Przewodnicząca Zarządu – Iwona Rzeszutko

 

——————————————————————————————————————————————————————-

Pan Jan z własnych pieniędzy zakupił 20 T mielonego gruzu i 24.02.24 poprosił kolegów Marka i Bogdana o pomoc w wyrównaniu powstałych dziur z wykorzystaniem również żużlu pana Roberta.
Szczegóły w dziale REPORTAŻE

——————————————————————————————————————————————————————-

UWAGA – Służebność działki 49

Wnioski w sprawie użyczenia przejazdu i przechodu przez działkę nr 49 proszę kierować do ZARZĄDU e-mailem
stowklod@gmail.com

Potrzebne dokumenty:
wypis i wyrys uproszczony działki osoby zainteresowanej (Starostwo w Gryfinie),
dane z dowodu osobistego

————————————————————————————————————————————————————-

W dniu 16.12.23 (sobota) Panowie Andrzej, Janusz, Marek i Piotr ponownie pracowali przy naprawie drogi przy rondzie.

Szczegóły w dziale REPORTAŻE

————————————————————————————————————————————————————–
W dniu 02.12.23 przy złych warunkach atmosferycznych zorganizowała się ekipa – Panowie Andrzej, Janusz, Marek, Mariusz i Piotrek, którzy przy użyciu ciężkiego sprzętu i zakupionego przez Stowarzyszenie materiału, uzupełnili nierówności w drodze 18/89 od trafostacji do ronda.

Szczegóły w dziale REPORTAŻE

————————————————————————————————————————————————————–
Zgodnie z uchwałą Zarządu zakupiono 25T materiału do naprawy odcinka drogi wewnętrznej 18/89 od trafostacji do ronda. W dniu 29.11.23 dostarczono materiał i tymczasowo złożono na parkingu.

 

 

———————————————————————————————————————————————————–

Służebność działki 49

Dzisiaj tj. 16.11.23 odbyło się spotkanie drugiej grupy członków Stowarzyszenia u Notariusza w celu ustanowienia służebności gruntowej działki 49. Tym samym temat służebności na razie został zakończony. Wnioski nadal można składać, do tematu wrócimy na początku kwietnia 2024.

14 listopada 2023 roku w Szczecinie odbyło się spotkanie u Notariusza w celu ustanowienia służebności gruntowej działki 49. Wzięli w nim udział wnioskodawcy – właściciele działek na naszym osiedlu. Wszyscy uczestnicy otrzymali akty notarialne, solidarnie opłacając koszty. Spotkanie przebiegło sprawnie, w bardzo miłej atmosferze. Drugie spotkanie zaplanowane jest na 16go listopada.
Jeżeli będą jeszcze wpływały wnioski do zarządu to wrócimy do tego tematu na wiosnę.
———————————————————————————————————————————————————-

W dniu 07.11.23 przepisaliśmy na Stowarzyszenie umowę T-Mobile na nr telefonu z internetem do bramy wjazdowej, ponieważ do tej pory nie była własnością Stowarzyszenia. Jest to numer telefonu, na który dzwonimy aby otworzyć bramę. W związku z tym co miesiąc będziemy pokrywać koszty abonamentu około 70 zł.

———————————————————————————————————————————————————-

W dniu 30.09.2023 zakończony został remont drogi.

Przedstawiamy Państwu rozliczenie remontu drogi wewnętrznej na Osiedlu Rekreacyjnym „ Górka” na dzień 16.10.23

Wpłaty
Składka inwestycyjna – 250,00zł jednorazowo

1. Członkowie stowarzyszenia – na 48 właścicieli posesji wpłaciło – 40
2. Właściciele niezrzeszeni – na 40 właścicieli posesji wpłaciło – 4

Razem we wrześniu i październiku 2023 wpłynęło 44 składki inwestycyjne czyli 10950,00zł

Faktura Vat : 31365,00 zł,
pozostała kwota została opłacona ze składek remontowych .

Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za wsparcie.

 

 


05.10.23 – Przygotowywane jest kolejne przedsięwzięcie przez naszego aktywnego inwestora i sponsora:

  

 

————————————————————————————————————————————————————-

UWAGA, REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ

W związku z realizacją Uchwały nr 9 z dnia 24.06.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Osiedle Kłodowo i uchwałą Zarządu z dnia 09.09.2023 przystępujemy do remontu odcinka drogi wewnętrznej ( 56m ) od ronda w kierunku jeziora, tzw. Górka.

Remont będzie wykonany zgodnie z umową, finansowany ze składek remontowych współwłaścicieli.
Koszt inwestycji to 31365zł. brutto. Aby zrealizować przedsięwzięcie potrzebne są dodatkowe środki finansowe w postaci składki inwestycyjnej .

Prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 250,00 zł na konto Stowarzyszenia w miesiącu wrześniu 2023.

Nr konta ; 24 1240 3855 1111 0011 0549 0996 – Pekao SA

w tytule : Imię nazwisko, nr działki, składka inwestycyjna – droga

Dokładne rozliczenie wpłat i wydatków nastąpi po zakończeniu prac i otrzymaniu faktury. Sprawozdanie będzie zamieszczone na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń.

Dziękujemy

w imieniu Zarządu

Iwona Rzeszutko – Prezes

———————————————————————————————————————————————————-

W dniu 18.09.23 rozpoczęły się planowane prace remontowe odcinka drogi dojazdowej od ronda w kierunku parkingu.

Szczegóły w dziale REPORTAŻE

————————————————————————————————————————————————————–

16.09.23 z inicjatywy Pana Andrzeja odbyła się próba wydobycia z zarośli części starego pomostu celem odzyskania pływaków i zamontowania ich dodatkowo w istniejącym pomoście dla poprawy jego stabilności. Niestety, próba nie udała się ze względu na potrzebę użycia ciężkiego sprzętu. Uczestnikom dziękujemy za podjęcie trudnego tematu, ponowną próbę podejmiemy w innym terminie.

  

 

———————————————————————————————————————————————————-

16.09.23 drugi tajemniczy sponsor szykuje grube przedsięwzięcie.


W dniu 13.09.23 tajemniczy sponsor zafundował uchwyt na rowery a nasi koledzy zamontowali go koło wiaty.

została też naprawiona furtka przy bramie wjazdowej (regulacja zawiasów, smarowanie)

   

 

Naprawa bramy wjazdowej

W dniu 12.09.23 specjalistyczna firma dokonała przeglądu technicznego bramy wjazdowej, wymiany i regulacji 4 zużytych i uszkodzonych zawiasów głownych oraz programowania sterownika otwierania i zamykania bramy.

    

 

————————————————————————————————————————————————————-

Naprawa instalacji elektrycznej

W dniu 11.09.23 Pan Piotr zakończył naprawę instalacji elektrycznej w rejonie bramy wjazdowej na osiedle i domku byłej ochrony.
———————————————————————————————————————————————————-

Naprawa paleniska wiaty

W dniu 08.09.23 Pan Marek zakończył naprawę paleniska wewnątrz wiaty grillowej.

Szczegóły w dziale REPORTAŻE.

————————————————————————————————————————————————————-

Tablica ogłoszeń

W dniu 02.09.23 przy bramie wjazdowej została zamontowana tablica ogłoszeń. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wkład pracy.

  

 

————————————————————————————————————————————————————
Dzisiaj tj. 11.09.23.08.23 ważna i ciekawa informacja.

Na dzień dzisiejszy jest na naszym osiedlu 89 “głównych” właścicieli działek, nie licząc współwłaścicieli czy małżonków.

W okresie czerwiec-wrzesień 2023 wstąpiło do Stowarzyszenia 13 osób, które serdecznie witamy w naszym gronie.
Razem jest nas 73.
Prężnie też działa grupa “Osiedle” na WhatsApp

—————————————————————————————————————————————————————

Boisko do siatkówki

W dniu 16.08.23 rozpoczęły się prace przy budowie boiska do siatkówki na działce 18/29.
W pracach uczestniczyli: Robert, Tosiek, Andrzej i Bogdan.

W dniu 24.08.23 boisko jest gotowe, można grać!

——————————————————————————————————————————————————–

Koło ratunkowe

W dniu 15.08.23 zamontowano na pomoście drugie koło ratunkowe z liną i przeprowadzono próbę funkcjonowania :)

   

 

 

W ramach bezpieczeństwa kąpieli wyciągnięto z wody śliską, porwaną, starą folię, stanowiącą dno jeziora przy wejściu do wody.
  

 

—————————————————————————————————————————————————————

W dniu 01.08.23 przy wejściu na schody pomostu została umieszczona tablica z regulaminem korzystania z miejsca do kąpieli.

Proszę zapoznać się z treścią regulaminu.

REGULAMIN MIEJSCA kąpielowego

  

—————————————————————————————————————————————————————-

Baner informacyjny

W dniu 29.07.23 został zamontowany nowy baner przed bramą wjazdową na Osiedle.

———————————————————————————————————

Integracyjny czyn społeczny

W dniu 22.07.23 odbył się integracyjny, spontaniczny „czyn społeczny” w którym udział wzięli członkowie stowarzyszenia i osoby jeszcze niezrzeszone.
Szczegóły w dziale REPORTAŻE

 

—————————————————————————————————————————————————————–

W dniu 21.07.2023 została umieszczona w okolicy wiaty grillowej tablica informacyjna na której zamieszczono już pierwsze, aktualne ogłoszenia Zarządu Osiedla.

 

—————————————————————————————————————————————————————

1. Ustanowienie służebności dla działki nr 49 dla właścicieli,
Prosimy zainteresowane osoby o złożenie wniosku do Zarządu do 15.07.2023 e –mailem lub do skrzynki pocztowej przy bramie. Zarząd ustali terminy z Notariuszem i powiadomi wnioskodawców. Koszty związane z ustanowieniem służebności pokrywa wnioskodawca.

Wzór wniosku – na tablicy informacyjnej i stronie www.

Wniosek o służebność

2. Malowanie pomostu – czyn społeczny , termin do ustalenia, wywiesimy na tablicy ogłoszeniowej i stronie www.

3. Montaż spowalniaczy na drogach wspólnych, instalowane wraz z wymaganym oznakowaniem pionowym drogowym na koszt osoby zainteresowanej i przy działce tejże osoby.

4. W celu dodania numeru telefonu użytkownika do otwierania bramy telefonem , należy zgłosić się do członka Zarządu – Andrzeja Handzla, przekazać imię i nazwisko nr działki i nr telefonu, który ma zostać wpisany do bazy.

5. Otwieranie bramy przez właściciela działki. Jeżeli właściciel zamawia jakiekolwiek usługi na swoją działkę to jest zobowiązany sam otworzyć bramę, pilotem lub telefonicznie. Nie będzie osoby dyżurującej i otwierającej . Zachęcamy do zarejestrowania nr. telefonu. Będzie to alternatywa dla zapomnianego pilota.

——————————————————————————————————————————————————————

Uwaga

Ławki rekreacyjne

W dniu 27.06.23 na działce (18/29) wiaty grillowej postawiono eksperymentalnie ławkę rekreacyjną do odpoczynku i podziwiania krajobrazu, wykonaną przez członków Stowarzyszenia – Pana Roberta Najdę i Bogdana Rzeszutko. Prosimy o uszanowanie inwestycji, oby służyła nam jak najdłużej. Docelowo w planach jest ustawienie 2 – 3 ławek rekreacyjnych.

IMG_20230627_121714c  

 

———————————————————————————————————————————————————–

W dniu 05.07.2023 dzięki inicjatywie Pana Marka Głębockiego zamontowano na pomoście rekreacyjnym koło ratunkowe dla bezpieczeństwa osób korzystających z miejsca do kąpieli.

IMG_20230705_2

 

——————————————————————————————————————————————————————

W dniu 08.07.23 na działce (18/29) wiaty grillowej, przy samym miejscu do kąpieli postawiono eksperymentalnie kolejną ławkę rekreacyjną do odpoczynku nad wodą, wykonaną przez Pana Roberta Najdę i Bogdana Rzeszutko.

IMG_20230708_6a