Skip to content

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 08.06.2024r

Data – 08.06.2024 / sobota /

Godzina 14:00

Miejsce – wiata grillowa nad jeziorem, osiedle Kłodowo

Porządek obrad :

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego i powitanie członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania (sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i omówienie sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia za poprzedni rok.
 6. Przedstawienie i omówienie sprawozdania finansowego za poprzedni rok.
 7. Przedstawienie i omówienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 9. Głosowanie nad uchwałą o udzieleniu absolutorium dla Zarządu.
 10. Przedstawienie i omówienie planów na 2024 rok.
 11. Wolne wnioski i pytania.
 12. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

W związku ze sprawozdawczym charakterem zebrania, koniecznością głosowań nad absolutorium, planowaniem przedsięwzięć, wskazana jest wysoka frekwencja. W razie nieobecności prosimy skorzystać z możliwości wystawienia upoważnienia do głosowania.

W imieniu Zarządu
Iwona Rzeszutko – Prezes