Skip to content

Walne Zebranie Stowarzyszenia 08.06.24

W dniu 8.06.2024r. odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Osiedle Rekreacyjne “Kłodowo”

Zatwierdzono sprawozdania Zarządu, Finansowe i Komisji Rewizyjnej.

Udzielono absolutorium Zarządowi za działalność w 2023 roku.

Przyjęliśmy dodatkowo do realizacji w II półroczu 2024 w miarę posiadanych środków:

  1. Oznakowanie głębokości jeziora przy pomoście (znak informacyjny).
  2. Doraźna naprawa ogrodzenia.
  3. Malowanie lub tynkowanie murku przy bramie.
  4. Zakup wywrotki kamieni na potrzeby mieszkańców osiedla w celu zasypywania ubytków na drogach.
  5. Montaż spowalniaczy na wyremontowanej drodze.

Upoważnionych do głosowania było 45 członków Stowarzyszenia i 1 osoba niezrzeszona.

W imieniu zarządu bardzo dziękujemy za przybycie i czynny udział w zebraniu.

Iwona Rzeszutko – Prezes