Skip to content

Toaleta

W dniu 29 maja na wniosek mieszkańców firma WC Serwis postawiła na parkingu toaletę, która funkcjonować będzie do końca września. Firma serwisuje toaletę raz w tygodniu.

Prosimy o zachowanie czystości.