Skip to content

Decyzja o remoncie drogi – Górka”- 24.06.23

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ

W związku z realizacją Uchwały nr 9 z dnia 24.06.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Osiedle Kłodowo i uchwałą Zarządu z dnia 09.09.2023 przystępujemy do remontu odcinka drogi wewnętrznej ( 56m ) od ronda w kierunku jeziora, tzw. Górka.

Remont będzie wykonany zgodnie z umową, finansowany ze składek remontowych współwłaścicieli.
Koszt inwestycji to 31365zł. brutto. Aby zrealizować przedsięwzięcie potrzebne są dodatkowe środki finansowe w postaci składki inwestycyjnej .

Prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 250,00 zł na konto Stowarzyszenia w miesiącu wrześniu 2023.

Nr konta ; 24 1240 3855 1111 0011 0549 0996 – Pekao SA

w tytule : Imię nazwisko, nr działki, składka inwestycyjna – droga

Dokładne rozliczenie wpłat i wydatków nastąpi po zakończeniu prac i otrzymaniu faktury. Sprawozdanie będzie zamieszczone na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń.

Dziękujemy

w imieniu Zarządu

 

W dniu 30.09.2023 zakończony został remont drogi.

Przedstawiamy Państwu rozliczenie remontu drogi wewnętrznej na Osiedlu Rekreacyjnym „ Górka” na dzień 16.10.23

Wpłaty
Składka inwestycyjna – 250,00zł jednorazowo

1. Członkowie stowarzyszenia – na 48 właścicieli posesji wpłaciło – 40
2. Właściciele niezrzeszeni – na 40 właścicieli posesji wpłaciło – 4

Razem we wrześniu i październiku 2023 wpłynęło 44 składki inwestycyjne czyli 10950,00zł

Faktura Vat : 31365,00 zł,
pozostała kwota została opłacona ze składek remontowych .

Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za wsparcie.

Iwona Rzeszutko – Prezes