Skip to content

Służebność działki 18/90 – zgłoszenia do 08.07.24

Uwaga właściciele działek:

18/24, 36, 45A, 57, 98, 176, 67A, 181 183, 97, 99,100,101, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,130, 127, 129, 131, 132, 133, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 156, 157, 146, 48, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 153, 158, 161, 162, 164, 165, 166, 178,

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomości o nr działki 18/90 – (droga od bramy do trafostacji),

to proszę o kontakt na adres e-mail stowarzyszenia stowklod@gmail.com do 08.07.2024 włącznie.

W zależności od ilości chętnych zostaną ustalone terminy u notariusza w Szczecinie.

Potrzebne będą:

wypis uproszczony działki ze Starostwa w Gryfinie oraz informacje zawarte w dowodzie osobistym. Jeżeli jest współwłasność to będzie wymagana obecność wszystkich współwłaścicieli działki.

Koszty pokrywają solidarnie zainteresowani w dniu odczytu aktu notarialnego.

Iwona Rzeszutko – Przewodnicząca Zarządu