Skip to content

Remont odcinka drogi tzw. “górka” – 18.09.23

W dniu 18.09.23 rozpoczęły się planowane prace remontowe odcinka drogi dojazdowej od ronda w kierunku parkingu.