ZAPRASZAMY NA WALNE ZEBRANIE

członków Stowarzyszenia Osiedle Rekreacyjne „KŁODOWO”, które odbędzie się w 31 października  2020 roku o godzinie 15.00 na terenie Osiedla w Kłodowie (wiata grillowa). Zebranie zostanie przeprowadzone na terenie otwartym z zachowaniem wymaganych obostrzeń, tzn. prosimy o zachowanie odległości i stosowanie maseczek ochronnych.

UWAGA: dodatkowe Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołujemy w celu przegłosowania zmiany w statucie umożliwiającej rezygnację z działalności gospodarczej, której Stowarzyszenie i tak nie prowadzi, a generuje nam to dodatkowe koszty (biuro rachunkowe, opłaty sądowe) i zwiększa obowiązki biurokratyczne.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad

2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej

3. Wybór Prezydium Zebrania:

a)      przewodniczącego

b)     sekretarza

4. Stwierdzenie przez Komisję mandatowo-skrutacyjną prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji Stowarzyszenia z działalności gospodarczej i wykreślenie ze Statutu Stowarzyszenia §.8.

7. Wolne wnioski, dyskusja.

8. Zakończenie obrad.