Władze Stowarzyszenia:

 

Zarząd:

Prezes – Janusz Oleś

Z-ca prezesa – Paweł Masłowski

Sekretarz – Andrzej Handzel

Skarbnik - Zdzisław Mrożek

Członek – Grażyna Pawlak

 

Komisja Rewizyjna:

- Jolanta Rubach
- Paweł Fiałkowski
- Oskar Szteke

 

HISTORIA

Osiedle rekreacyjne w Kłodowie powstało w 2008 roku. Wytyczono działki o pow. po około 3000 m.kw., wyznaczono i wykonano drogi (częściowo utwardzone żużlem, wykrawężnikowane i oświetlone latarniami) oraz ogrodzono większość terenu. Zbudowano dużą wiatę grillową i 3 wzorcowe domki rekreacyjne, a na jeziorze zainstalowano 2 pomosty pływające. Wjazd na osiedle zabezpieczono solidną, elektrycznie otwieraną bramą, a osiedle objęto całodobową ochroną firmy ochroniarskiej. Następnie …przez 4 lata praktycznie nic się nie działo, ponieważ nie było dla tego terenu ważnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestor sprzedawał kolejne działki, a zauroczeni pozytywnym wrażeniem całości i obietnicami „czego to tutaj nie będzie” nabywcy chętnie działki kupowali. Wkrótce niestety przekonywali się, że kupili właściwie kawałek ziemi ornej na której prawie nic nie mogą robić…

 

Na przełomie 2012/2013 roku kilku najbardziej aktywnych właścicieli działek połączyło swe siły i „wzięło sprawy w swoje ręce”. Dzięki wytrwałości i konsekwencji ustalono sytuację prawną i podjęto działania, głównie poprzez „drążenie” i naciski, w celu przyspieszenia procedur związanych z dokończeniem i przekazaniem Gminie Widuchowa kompletnej dokumentacji umożliwiającej uchwalenie i zatwierdzenie MPZP. Zorganizowaliśmy pierwsze (obiecane wcześniej przez inwestora latami) zebranie wszystkich właścicieli działek, gdzie bezpośrednio od zaproszonego na nie planisty przygotowującego dokumentację MPZP dowiedzieliśmy się, jak wygląda aktualna sytuacja i co zostało jeszcze do zrobienia. Dzięki osobistemu zaangażowaniu i determinacji jednego z nas sprawę „przepchnięto” i gotowa, kompletna dokumentacja została wreszcie przekazana w lutym 2013 do Gminy.

 

Wzorując się na doświadczeniach podobnych osiedli i zgodnie z obowiązującym prawem zdecydowano o powołaniu Stowarzyszenia, które mogłoby zarządzać majątkiem wspólnym osiedla i organizować czekające nas zadania inwestycyjne (doprowadzenie i rozprowadzenie wody i prądu, a w dalszej przyszłości kanalizacji). Grupa założycielska przygotowała niezbędne dokumenty i na zorganizowanym spotkaniu w demokratycznym głosowaniu wybrała pierwsze władze Stowarzyszenia. Komplet dokumentów złożono w Sądzie Rejestrowym w Szczecinie w marcu 2013. Stowarzyszenie Osiedle Rekreacyjne „Kłodowo” zostało zarejestrowane w dniu 17 czerwca 2013 roku.

W porozumieniu z Gminą Widuchowa udało się doprowadzić w 2018 roku do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w kwietniu 2020 roku zakończona została elektryfikacja naszego osiedla

DLACZEGO STOWARZYSZENIE?

Stowarzyszenie wydaje się być najlepszym sposobem pozwalającym na uzyskanie szybkich rezultatów. Jest to podmiot, który może występować w imieniu mieszkańców, może zaciągać zobowiązania i nie wymaga skomplikowanych procedur prawnych. Reprezentacja współwłaścicieli w postaci Stowarzyszenia jest rozwiązaniem optymalnym.

Stowarzyszenie opierać się będzie na składkach członkowskich oraz na wpłatach mieszkańców, którzy nie będą chcieli posiadać oficjalnego statusu członka Stowarzyszenia, będą jednak popierali jego działania.

Ze względu na fakt, że Stowarzyszenie będzie zawierało umowy z podwykonawcami (prace porządkowe, odśnieżanie, remonty i konserwacja, ochrona) konieczne jest zapewnienie środków na ich realizację. Wysokość składek będzie ustalona na minimalnym możliwym poziomie (ale zabezpieczającym potrzeby osiedla) i każdorazowo konsultowana ze współwłaścicielami. Władze Stowarzyszenia będą funkcjonowały społecznie bez żadnego wynagrodzenia.

 

Powodzenie działalności Stowarzyszenia służącego podniesieniu komfortu życia na naszym osiedlu zależy przede wszystkim od współpracy wszystkich mieszkańców i od zrozumienia i akceptacji wyznaczanych celów. Pamiętajmy, że będziemy z osiedla korzystali przez wiele lat i w naszym wspólnym interesie leży to, aby o nie dbać.