Geodeta

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

                W związku z możliwością podziału geodezyjnego działek znajdujących się na Osiedlu Rekreacyjnym ” KŁODOWO”, chciałbym przedstawić kilka istotnych informacji dotyczących sprawy.

Procedura podziału nieruchomości obejmuje kilka etapów:

a) przygotowanie mapy ze wstępnym projektem podziału – wniosek z załącznikami składany jest do urzędu gminy, celem uzyskania postanowienia pozytywnie opiniującego proponowany projekt podziału nieruchomości,

b) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i złożenie operatu w starostwie powiatowym,

c) ponowne złożenie wniosku o podział z załącznikami (w tym z mapą z projektem podziału) do urzędu gminy, celem uzyskania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,

d) stabilizacja nowych punktów granicznych.

Podkreślam, że podział może zostać zrealizowany tylko dla działek, dla których wnioski będą podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (zgodnie). Oczywiście można wytypować na przykład jednego ze współwłaścicieli do reprezentowania przy procedurze podziału, ale wymagane jest wówczas notarialnie ustanowione pełnomocnictwo.

Przygotowałem przykładowy wniosek, który wymaga uzupełnienia tylko kilku niezbędnych informacji.

Ma być jeden zgodny wniosek do podziału całej dużej działki. Udziały „A”, „B”, C” to nie są działki tylko fragmenty jednej i tej samej działki wyznaczone do użytkowania przez poszczególnych współwłaścicieli. Musi być jeden wniosek do jednej dużej działki podpisany przez wszystkich współwłaścicieli części A, B i C. Jeśli właścicielem którejś części jest małżeństwo to też składają oboje podpisy, a więc niektóre wnioski mogą wymagać aż 6 podpisów.

Uzupełnione i podpisane wnioski proszę wysyłać na adres: „GISMAR” Kazimierz Kotara, ul. Bolesława Chrobrego 17 A, 74-101 Gryfino, tel. 606-825-734. Opłatę proszę wykonywać przelewem podając w tytule numer działki i nazwisko. Nr konta 50 1020 5558 1111 1326 3270 0091.

Poniżej link do druku wniosku który należy pobrać, wydrukować, wypełnić i wysłać. UWAGA: wymienione we wniosku załączniki nr 1 i 2 (wypisy, KW, mapy itp.) załatwia geodeta.

Wniosek_o_podział

321 odpowiedzi na „Geodeta

Dodaj komentarz

mapka